کلمه کلیدی: اعزام به خارج برای ساده‌ترین بیماری‌های گوارشی؛ شیوه معمول قبل از انقلاب