کلمه کلیدی: اعتیاد به تحریم
  • اعتیاد به تحریم

    آمریکا چه در دولت اوباما و چه ترامپ به طور مشخص پس از اجرای برجام،‌ دست از تحریم ایران برنداشته و حتی در هر مرحله از اعلام پایبندی ایران به برجام یا امضای تمدید تعلیق تحریم‌ها، با افزایش تحریم‌ علیه ملت و دولت ایران موافقت کرده است.