کلمه کلیدی: اعتراض ،گلوله ، آتش و خون
  • 17 شهریور 1357

    اعتراض ،گلوله ، آتش و خون

    تاریخ معاصر ایران خصوصاً دوران قبل از خیزش ملت ایران و رهایی از بند رژیم وابسته طاغوت پهلوی بعد از گذشت نزدیک به 4 دهه از به ثمر نشستن انقلاب هنوز به درستی تبیین نشده و بسیاری از نسل های دهه های بعد از انقلاب از علت اعتراضات و چگونگی بروز انقلاب اطلاع دقیقی ندارند و در همین فضای بی اطلاعی از فداکاری های گذشته گان و مظلومیت مبارزین انقلاب ، دشمنان این مرز و بوم به خیال دست اندازی دوباره به منافع ملی به تاریخ نگاری زرد پرداخته و با وارونه جلوه دادن حقایق به دنبال مقاصد شوم خود هستند .