کلمه کلیدی: اعتدال پاییزی
    • دانش

    اعتدال پاییزی در راه است +عکس

    مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه روز دوشنبه، خورشید به نقطه اعتدال پاییزی رسیده و فصل پاییز در نیم کره شمالی آغاز می‌شود.

  • بهار چگونه آغاز می‌شود

    مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: در اولین روز بهار، خورشید در آسمان به صورت یک دایره با یک مرکز دیده می‌شود که از انطباق مرکز قرص خورشید به نقطه اعتدال بهاری نوروز ایرانی آغاز می‌شود.