کلمه کلیدی: استقلال ملت ایران
  • فرمانده نیروی هوایی ارتش:

    هرگونه تهدیدی را به شدیدترین نحو پاسخ خواهیم داد

    فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با همراهی سایر نیروهای مسلح هرگونه تهدیدی را به شدیدترین نحو ممکن پاسخ خواهیم داد و دشمن را از هر حرکت نابخردانه پشیمان خواهیم کرد؛ نخواهیم گذاشت به امنیت کشور خدشه ای وارد شود.