کلمه کلیدی: استقرار دمای سرد در زنجان/ وزش باد دمای احساسی را کاهش داده است
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد