کلمه کلیدی: استقرار تیم‎های بهداشتی در سیستان به منظور جلوگیری از بیماری‎های اپیدمی / رعایت نکات بهداشتی، مهم‎ترین سد در برابر بیماری‎های شایع سیل