کلمه کلیدی: اسب یک نوجوان را کشت
  • اسب یک نوجوان را کشت

    یک راس اسب هار در روستای «پیه جیک» از توابع بخش قصابه مشگین شهر نوجوانی 13 ساله را کشت.