کلمه کلیدی: اسامی مصدومین واژگونی مینی‌بوس در قاین منتشر شد