کلمه کلیدی: اسامی مصدومان حادثه تصادف سرویس مدرسه اعلام شد