کلمه کلیدی: از لغو کاپیتولاسیون تا تبعید به ..
  • از لغو کاپیتولاسیون تا تبعید به ....

    ​پس از کودتای 28 مرداد1332 شمسی، نفوذ آمریکا در ایران بیشتر شد و این امر سبب شد تا دولت آمریکا جهت حفاظت از منافعش، عده بسیاری از مستشاران و نیروهای خود را به ایران اعزام کند.