کلمه کلیدی: اروپا اقدام لازم را برای تامین منافع ایران انجام نداده‌ است