کلمه کلیدی: ارزآوری ۲ میلیارد دلاری صادرات کشاورزی در شرایط تحریم