کلمه کلیدی: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تامین می شود/ تقویت معاملات یورویی در بازار ثانویه