کلمه کلیدی: اربعین چگونه کربلا برویم؟
  • اربعین چگونه کربلا برویم؟

    در ایام اربعین دو واقعه بازگشایی مرز خسروی و حذف روادید عراق می تواند موج بزرگ مسافرت زائران اباعبدالله (ع) را رقم بزند.