کلمه کلیدی: اراده دولت شرط لازم برای ابتکار دور زدن تحریم‌ها / پیشنهاد دهندگان فعلی مذاکره با آمریکا از سیاست‌ بی‌اطلاعند