کلمه کلیدی: اختلافات گذشته و درگیری باعث قتل یک نفر در هیرمند شد