کلمه کلیدی: اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای ۲ طرح زیرساختی اربعین در مهران