کلمه کلیدی: احداث ۱۰۰ بیمارستان در کشور/۴۰ بیمارستان امسال افتتاح می‌شود