کلمه کلیدی: احتمال یک طرفه شدن مسیر مهران به ایلام
  • احتمال یک طرفه شدن مسیر مهران به ایلام

    فرمانده قرارگاه اربعین ناجا با اشاره به آمادگی پلیس برای موج بازگشت زائران به کشور، گفت: احتمال یک طرفه شدن مسیر مهران به ایلام و تردد بیش از ۲۰۰ هزار زائر در برخی روزها از مرز مهران در هنگام بازگشت وجود دارد.