کلمه کلیدی: احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه 99