کلمه کلیدی: اجلاس سران 3 کشور در تهران؛ استمرار همکاری‌ و همگرایی