کلمه کلیدی: اجرای حکم قاتل ستایش مجددا به جریان افتاد
  • اجرای حکم قاتل ستایش مجددا به جریان افتاد

    اجرای حکم قصاص و اعدام قاتل ستایش قریشی دختربچه افغانستانی که پیشتر به تعویق افتاده بود، با دعوت اجرای احکام دادستانی ورامین از پدر مقتول و درخواست وی برای اجرای حکم، دوباره به جریان افتاد.