کلمه کلیدی: اتوبوس مرگ توقیف شد
  • با دستور مقام قضایی

    اتوبوس مرگ توقیف شد

    ساعاتی پیش یک دستگاه اتوبوس که با سرعت سرسام آور در حال تردد بود و جان مسافران را به مخاطره انداخته بود با دستور مقام قضایی توقیف شد.