کلمه کلیدی: اتوبان قزوین
    • علمی

    خودروی خورشیدی در اتوبان زنجان -قزوین

    طراحی و ساخت خودروهای خورشیدی یکی از روشهای پیشرفته و البته متفاوت برای کمک به استفاده از انرژی پاک است و فراگیر شدن آن می تواند گامی بزرگ برای توسعه علمی و گسترش کاربرد انرژی های پاک در جامعه باشد. دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین این خودروی خورشیدی را که ۶۰ کیلومتر بر ساعت سرعت دارد، ساخته اند. آنان قرار است این خودرو را در رقابت های جهانی که تیرماه برگزار خواهد شد، شرکت دهند.