کلمه کلیدی: اتهام قتل عمد برای خواننده رپ
  • اتهام قتل عمد برای خواننده رپ

    خواننده رپ با مشخص شدن علت مرگ پدرخوانده‌اش، در برابر اتهام قتل عمد قرار گرفت. پزشکی قانونی علت مرگ مرد میانسال را ضربه به سر اعلام کرده است.