کلمه کلیدی: اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را ۶ ماه دیگر تمدید کرد