کلمه کلیدی: ابطال کارت سوخت خودروهای ۲۵ ساله و موتورسیکلت‌های ۱۰ ساله