کلمه کلیدی: ابراز امیدواری دبیر کل سازمان ملل برای باقی ماندن برجام