کلمه کلیدی: آیت‌الله مکارم‌شیرازی: مبادا دولتمردان ‌مطالبات مردم را نادیده بگیرند