کلمه کلیدی: آیت‌ الله آملی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو فقهای شورای نگهبان شد