کلمه کلیدی: آیت الله جنتی: مردم گرفتاری‌هایی دارند که هر انسان دغدغه مندی را ناراحت می‌کند