کلمه کلیدی: آیا امام علی(ع) از امام و ولایت خود دفاع کردند؟