کلمه کلیدی: آنکارا: به عملیات در سوریه ادامه می‌دهیم