کلمه کلیدی: آمریکا یک ایرانی را به نقض قوانین تحریم‌ها متهم کرد