کلمه کلیدی: آمار مصدومان زلزله مسجدسلیمان به ۱۱۵ نفر رسید