کلمه کلیدی: آماده‌باش ۸ هزار پلیس فرانسه در مقابل جلیقه‌ زردها