کلمه کلیدی: آماده‌باش همه دستگاه‌های زنجان برای مقابله با وزش باد شدید