کلمه کلیدی: آماده‌ایم از خطاهای همسایگان در منطقه بگذریم
    • دولت

    رئیس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح:

    آماده‌ایم از خطاهای همسایگان در منطقه بگذریم

    رئیس جمهور با بیان اینکه ما به همسایگان خود اعلام می‌کنیم دستدوستی به سوی آنها دراز کرده و آماده‌ایم از خطاهای گذشته آنها در منطقه بگذریم، از نیروهای خارجی خواست که منطقه خلیج فارس را ترک کنند.