کلمه کلیدی: آلفرد یعقوب زاده
  • نمایشگاه عکس آلفرد یعقوب زاده

    عکاس: مصطفی صفری

    نمایشگاه «زیتون‌های زخمی» از آلفرد یعقوب زاده عکس هایی از مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی، قاب‌هایی از زندگی جاری مردم مانند کشاورزی و دامپروری و یا مدرسه رفتن کودکان به معرض نمایش است.