کلمه کلیدی: آفت‌های جامعه خبرنگاری/ از عاشقان تا کاسبان رسانه
  • آفت‌های جامعه خبرنگاری/ از عاشقان تا کاسبان

    «روز خبرنگار» روزی است برای ارج نهادن به خدمات و تأثیرات جامعه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری. چه خوب که در این روز باز هم یادآور شویم خبرنگار واقعی تا چه اندازه با کسی که فقط نام خبرنگار را یدک می‌کشد، فاصله دارد.