کلمه کلیدی: آغاز هشتمین سمپوزیوم مجسمه سازی بین المللی از اول اردیبهشت