کلمه کلیدی: آغاز فعالیت خط 5 متروی تهران و حومه در روزهای جمعه