کلمه کلیدی: آشفته بازار میوه تهران / چندبرابر شدن قیمت از میدان مرکزی تا مغازه!