کلمه کلیدی: آزادپز
  • آزادسازی کامل قیمت نان سنگک در سال ۹۴

    نان ۳ هزار تومانی هم آمد

    رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آزادپز شدن تمامی نانوایی‌های سنگکی در سال‌جاری خبرداد و گفت: کنجد یک‌رو ۱۵۰۰ تومان، کنجد دو رو ۲ هزار تومان و نان ساده سنگک، کیلویی ۳ هزار تومان نرخگذاری شد.