کلمه کلیدی: آزاد پز
  • قیمت نان سنگک در شمال تهران 1300 تومان شد

    رییس اتحادیه نانوایان سنگکی شهر تهران از آزادپزشدن 34 نانوایی سنگکی شمال پایتخت از روز جاری(یکشنبه) خبر داد و گفت: قیمت نان سنگک در شمال تهران با وزن 450 گرم به 1300 تومان افزایش یافت.