کلمه کلیدی: آخرین جزئیات برخورد دو قطار در متروی طرشت/ 48 نفر مصدوم شدند