کلمه کلیدی: آتش گرفتن باک خودرو
  • مشاجره لفظی منجر به آتش سوزی پراید شد!

    مشاجره لفظی سرنشین با راننده، منجر به آتش سوزی پراید شد، این حادثه در پی امداد خواهی خانم سرنشین خودرو از گشت انتظامی اهواز و بی اعتنایی راننده به فرمان ایست پلیس به وقوع پیوست.