کلمه کلیدی: آتش سوزی در انبار یکی از شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر