کلمه کلیدی: آب‌گرفتگی مجدد ۵ ‌روستا در گمیشان ؛ ارتفاع آب ‌به ۶۰ سانتی‌متر رسید